Skip to content

Zuzle innego pochodzenia

2 lata ago

105 words

Żużle innego pochodzenia, powstające przy różnych procesach produkcji stali mają mniejsze znaczenie, jako sztuczny materiał kamienny} drogowy (żużle martenowskie, . bessemerowskie, tomasowskie itp. ). Podobnie jak w naturalnych materiałach kamiennych, tak i w żużlach wielkopiecowych o ich własnościach i przydatności praktycznej decyduje skład chemiczny i budowa, stanowiąca uogólnienie ich struktury i tekstury. Powstawanie żużla w wielkim piecu. Podstawowym surowcem do wytopu stali jest ruda żelaza; zawierająca w sobie prócz związków żelaza, zanieczyszczenia różnymi mineralnymi składnikami, jak wapieniem, krzemionką, dolomitem, gliną itp. ; jest to tak zwana skała płonna. [podobne: winergetic premium, pimstal, kołdra z pierza ]

Powiązane tematy z artykułem: kołdra z pierza pimstal winergetic premium