Skip to content

zebranie materialów

2 lata ago

172 words

Po przygotowaniu i zebraniu materiałów należy przystąpić do przemyślenia projektu architektonicznego rzutów poziomych i formy zewnętrznej budynku, które polegać będą na ostatecznym określeniu i usytuowaniu bryły budynku, rozwiązaniu rzutów i przekrojów, rozczłonowaniu elewacji, rozmieszczeniu otworów i wkreśleniu szczegółów architektonicznych, jak podział stolarki, schematy balustrad, schodków itp . Przy opracowywaniu projektu wstępnego należy się posługiwać metodą syntetyczną, odpowiadającą najbardziej istotnym celom z pominięciem w okresie początkowym wszelkich szczegółów nie wpływających na kompozycję. Droga myślenia przy komponowaniu projektu powinna prowadzić od zagadnień ogólnych stopniowo do coraz bardziej szczegółowych. W toku opracowywania projektu należy się kierować: a) zasadą wiązania formy architektonicznej z treścią funkcjonalną i możliwościami konstrukcyjnymi, b) zasadą poszukiwania najprostszych rozwiązań i najbardziej zwartych kompozycji, c) porównywaniem alternatywnych koncepcji ogólnych i poszczególnych fragmentów projektu, d) wybór rozwiązań oryginalnych, ciekawych z pomijaniem koncepcji banalnych, zdawkowych, e) poszukiwaniem szczerości i prostoty wyrazu architektonicznego. [przypisy: mrówka maków mazowiecki , tolucombi , winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka maków mazowiecki tolucombi winergetic premium