Skip to content

Przede wszystkim musimy podac, dla jakich obiektów przewiduje sie stosowanie wodociagu przeciwpozarowego

2 lata ago

167 words


Przede wszystkim musimy podać, dla jakich obiektów przewiduje się stosowanie wodociągu przeciwpożarowego. Instalacja wodociągu przeciwpożarowego musi być bezwzględnie przewidziana dla następujących budynków miejskich: 1) dla budynków administracyjnych i biurowych o wysokości ponad 4 kondygnacje, 2) budynków handlowych i usługowych o kubaturze powyżej 5000 m 3) hoteli, pensjonatów, burs, sal zebrań, restauracji o wysokości ponad 3 kondygnacje 4) lecznic, szpitali, sanatoriów o wysokości ponad 1 kondygnację 5) szkól i uczelni, 6) stałych kin, cyrków, teatrów, 7) budynków mieszkalnych o wysokości ponad 30 m. Natomiast w odniesieniu do: a) budynków nie wymienionych poprzednio, a posiadających dużą wartość (same przez się lub ze względu na zawartość) b) budynków produkcyjnych, składów i magazynów fabrycznych o-znacznej wartości powinna być szczegółowo przeanalizowana celowość inwestycji tego rodzaju. Instalacja wewnętrzną wodociągu przec iwpożarowego albo może służyć jedynie do gaszenia pożaru w zarodku albo też jednocześnie może być wykorzystana, jako urządzenie pomocnicze dla straży pożarnej. [patrz też: mrówka mrągowo, mrówka myszków, pmb jawor ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka mrągowo mrówka myszków pmb jawor