Skip to content

Porfiry i melafiry sa materialem latwo scieralnym

2 lata ago

174 words

Porfiry i melafiry są materiałem łatwo ścieralnym. Pył z tych skał tworzy pod wpływem wody charakterystyczne błoto koloru czerwonego, działające emulgująco na lepiszcze bitumiczne, stąd też na przykład melafiry regulickie nie są dozwolone do stosowania przy budowie lekkich i średnich nawierzchni bitumicznych. Diabazy i melafiry dolnośląskie wykazują całkowitą przydatność do produkcji kruszywa zwykłego i granulowanego. Diabaz z Niedźwiedziej Góry w porwiecie chrzanowskim, przerobiony na kruszywo zwykłe i granulowane, nadaje się całkowicie do budowy wszelkich typów nawierzchni. Do produkcji kruszywa jednak należy używać tylko. świeżego materiału, nie mającego zwietrzałej otoczki. Andezyty pienińskie stosuje się w niewielkim zakresie do produkcji kruszywa zwykłego. Badania wykazały również możliwość produkcji grysów granulowanych. Zwłaszcza z odmian ciemniejszych. Szczególnie duże znaczenie, jako materiał do wyrobu kruszywa, mają piaskowce, zwłaszcza piaskowce fliszu karpackiego i świętokrzyskie oraz wapienie kieleckie, śląsko-krakowskie i wapienie wieluńsko-krakowskie. [patrz też: skr nasielsk, eszukam, winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: eszukam skr nasielsk winergetic premium