Skip to content

Ogólne zasady sporzadzania projektów instalacji wodociagowej wody pitnej i gospodarczej

2 lata ago

148 words

Ogólne zasady sporządzania projektów instalacji wodociągowej wody pitnej i gospodarczej. Jak wspomniano wyżej, projekty wewnętrznych sieci wodociągowych w budynkach mieszkalnych i zakładach przemysłowych wykonywane są zazwyczaj łącznie z projektami wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. Ogólne wytyczne wykonywania projektów instalacji sanitarnych, omówione w punkcie wyżej, obowiązują również w odniesieniu do instalacji wodociągowych, dlatego nie będziemy do nich powracać. W punkcie dalszym poruszone będą jedynie zagadnienia odnoszące się specjalnie do sieci wodociągowej. Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy od miejscowego zarządu wodociągów i kanalizacji uzyskać dane co do użytkowania sieci wodociągowej ulicznej, jej średnic i panującego w niej ciśnienia. Przewód wodociągowy uliczny powinien być uwidoczniony w projekcie technicznym na planie sytuacyjnym oraz na rzucie suteren wraz z jego punktami charakterystycznymi, jak arm atura itp.). [podobne: skr nasielsk, tolucombi, pmbjawor ]

Powiązane tematy z artykułem: pmbjawor skr nasielsk tolucombi