Skip to content

Obramowanie otworów

2 lata ago

167 words

Obramowanie otworów okiennych lub drzwiowych .W wielu wypadkach można z obramowań zrezygnować. Przy stosowaniu obramowań należy dążyć do zmniejszenia szerokości przekroju do maksimum 6+8 cm. Również podokienniki powinny być jak najprostsze. W wypadkach gdy zachodzi potrzeba osadzenia krat stalowych w drzwiach, wystawach lub oknach, właściwy wybór konstrukcji, sposobu osadzenia i rysunku kraty może korzystnie wpłynąć na ogólny wygląd budynku. Kraty w sklepach powinny być ruchome, podnoszone lub suwane. Będą to kraty systemu Vos lub kraty nożycowe. Krety do zdejmowania są niepraktyczne i często po zdjęciu są ustawiane obok na filarach międzyokiennych , co jest niewłaściwe. Kraty stałe mogą być osadzone w glifach otworów albo wystawać przed lico muru. Rysunek kraty powinien być prosty. Pręty mogą być rytmicznie rozstawione pionowo, poziomo łub ukośnie. Połączenia prętów mogą tworzyć akcenty dekoracyjne w robocie ślusarsko-kowalskiej, Należy unikać ozdobnych krat o skomplikowanym rysunku, trudnych do wykonania. [patrz też: pmbjawor , pimstal , bloczki betonowe m6]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki betonowe m6 pimstal pmbjawor