Skip to content

Normy zuzycia wody przeciwpozarowej

2 lata ago

154 words

Normy zużycia wody przeciwpożarowej. Zagadnienie właściwego wyposażenia budynków w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe ma w skali ogólnopaństwowej bardzo duże znaczenie. Rokrocznie bowiem majątek ogólnonarodowy jest uszczuplany wskutek pożarów spowodowanych czy to niedbalstwem lub lekkomyślnością ludzi, czy też powstających w związku ze zjawiskami fizycznymi (np. od pioruna) . Jednym z najważniejszych środków zmierzających do zlikwidowania groźby pożarów jest odpowiednie wyposażeni budynków i zakładów przemysłowych w urządzenia umożliwiające szybkie zlokalizowanie i zlikwidowanie ognia już w zarodku. Ze względu na swe znaczenie problem ten nie jest pozostawiony indywidualnej inicjatywie poszczególnych projektantów, lecz powołane do tego instytucje opracowują u nas wytyczne (normatywy), które będą obowiązywały na terenie całego państwa. W dalszym ciągu tego rozdziału będą omówione założenia, na których powinno opierać się projektowanie wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych. [podobne: mrówka myszków, tgs bytom, nuzyca ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka myszków nuzyca tgs bytom