Skip to content

Nity laczace arkusze blachy

2 lata ago

146 words

Nity łączące arkusze blachy powinny mieć wtapiane główki od zewnętrznej strony powłoki. Obecnie często stosuje się spawanie powłoki tarczy. Grubość powłoki tarczy waha się od 20 do 25 mm. Tarcza o średnicy D = 3,60 m ma zwykle powłokę grubości 24 mm. Nóż tarczy (tj. jej przednia część) jest najbardziej narażony na uszkodzenia i dlatego powinien mieć znaczną wytrzymałość. W małych tarczach, stosowanych do budowy kanałów, jako nóż służy zwykle przednia krawędź blachy powłoki, która jest wtedy dodatkowo wzmocniona trójkątnymi blachami (żebrami) wzdłuż osi tunelu. W tarczach o średnicach większych (np. 6,0 m) nóż wykonuje się zwykle ze staliwa. Wysuniętą do przodu część noża, obejmującą zwykle górne 1500 obwodu tarczy nazywamy dziobem tarczy lub kapturem. [patrz też: discektomia, eszukam, kołdra z pierza ]

Powiązane tematy z artykułem: discektomia eszukam kołdra z pierza