Skip to content

Na przekrojach wszystkie charakterystyczne punkty przewodów poziomych

2 lata ago

222 words

Na przekrojach wszystkie charakterystyczne punkty przewodów poziomych (miejsca, przechodzenia pionów w poziomy, punkty łączne. Gdy projekt obejmuje jednocześnie instalacje kanalizacyjne i odciągowe, opis techniczny dzieli się na części dotyczące tych projektów ewentualnie także projektu instalacji przeciwpożarowej czy instalacji ciepłej wody. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzyskać z zarządu wodociągów i kanalizacji dane, co do systemu kanalizacji w danej miejscowości (ogólnospławna, rozdzielcza itp.) oraz usytuowania najbliższego kanału miejskiego (w pionie i poziomie) i wykonanych w nim wypustów do przyłączania przy kanalików. Wielkości tych rzędnych wynikają z rzędnej kanału ulicznego oraz przyjętych na poszczególnych odcinkach (począwszy od przykanalika) spadków przewodów. Rzuty pięter typowych (tzn. o identycznym wyposażeniu) powinny być opracowane w projekcie tylko jeden raz; również piony powtarzające się podaje się t ylko jeden raz zaopatrując je w odpowiednie odsyłacze. Rzut suteren powinien mieć wykreślony kanał uliczny z podaniem jego rodzaju (tzn. klasy), średnicy, spadku i kierunku przepływu ścieków oraz punktów charakterystycznych (np. studzienek rewizyjnych). W wypadku, gdy projekt instalacji kanalizacyjnej wykonywany jest na tych samych rysunkach, co projekt instalacji wodociągowej przewody kanalizacyjne żeliwne oznacza się kolorem niebieskim (a kamionkowe – kolorem żółto ceglastym). [hasła pokrewne: nerwobol architektoniczny, nerwobol, geomatyka kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: geomatyka kraków mrówka mrągowo nerwobol