Skip to content

Metoda projektowania architektonicznego

2 lata ago

169 words

10. Metoda projektowania architektonicznego Projektowanie architektoniczne należy rozpocząć od dokładnego przestudiowania założeń projektowych, w szczególności zaś sytuacji wytycznych urbanistycznych i programu użytkowego. Następną czynnością jest próba rozmieszczenia przewidywanej kubatury budynku na panceli w ogólnych zarysach. Jest to sprawdzenie umożliwiające kontrolę przydatności działki do .projektowanego budynku i kierunku rozwiązania przestrzennego. Po stwierdzeniu możliwości zmieszczenia kubatury budynku w warunkach określonych lokalizacją należy przystąpić do schematu funkcjonalnego, który określi wzajemny układ i zależność poszczególnych funkcji. W skomplikowanych programach użytkowych czynność tę należy rozdzielić na dwie części: 1) opracowanie schematu ideowego zależności funkcjonalnej i 2) opracowanie schematu powierzchniowego układu funkcjonalnego, który pozwoli zorientować się w układzie i konfiguracji poszczególnych pomieszczeń na określonych kondygnacjach oraz ustalić schemat komunikacji wewnętrznej, tj. powierzchnię ruchu (klatki schodowe, korytarze). Na schemacie powierzchniowym należy zorientować się w układzie konstrukcyjnym budynku, zbadać szerokość traktów, możliwości fundamentowania itp. [hasła pokrewne: mrówka maków mazowiecki , tolucombi , winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka maków mazowiecki tolucombi winergetic premium