Skip to content

Kosztorysy instalacji kanalizacyjnych

2 lata ago

250 words

Kosztorysy instalacji kanalizacyjnych (a także wodociągowych, ciepłej wody, gazowych] wykonuje się w oparciu o Cennik Robót Budowlanych i Instalacyjnych (w skrócie CRBI) na rok 1950, którego nowe wydanie (niektóre części) ukazało się w r. 1953. Dla instalatora ważna jest część I tego cennika zawierająca ogólne wytyczne i instrukcje kosztorysowania oraz cennik pracy, sprzętu i cennik dowozu materiałów, również ważna jest część V z działami: 1) Roboty wodociągowo-kanalizacyjne, 2) Roboty instalacji gazowej, 3) Roboty centralnego ogrzewania i wody gorącej, 4) Roboty wietrzenia mechanicznego. Każdy z powyższych czterech działów zawiera: a) warunki szczegółowe, tzn. warunki techniczne dostawy materiałów, warunki techniczne wykonania robót, warunki techniczne odbioru i obmiaru robót, założenia kalkulacyjne oraz cenniki w którym podane są opisy wszystkich zasadniczych robót z danego działu wraz z podaniem kosztu montażu, demontażu i materiału . Znajomość CRBI niezbędna jest, więc zarówno projektantowi jak i wykonawcy instalacji sanitarnych. Racjonalne projektowanie instalacji sanitarnych powinno uwzględniać zarówno przemysłowe metody wykonawstwa, jak i samą mechanizację montażu. Warunkiem, który musi być spełniony, aby było możliwe zastąpienie dotychczasowych indywidualnych, rzemieślniczych metod wykonawstwa, metodami nowoczesnymi, przemysłowymi, tzn. pozwalającymi na seryjne przygotowywanie szeregu elementów I w specjalnych warsztatach, jest wprowadzenie rozwiązań typowych przy opracowywaniu przynajmniej najważniejszych węzłów sanitarnych), a także grupowanie (szczególnie w budynkach mieszkalnych) przyborów sanitarnych w miarę możliwości w zwarte bloki. [przypisy: pmb jawor, kłykciny kończyste odbytu, mrówka mrągowo ]

Powiązane tematy z artykułem: kłykciny kończyste odbytu mrówka mrągowo pmb jawor