Skip to content

Dopuszczalny nacisk na grunt

2 lata ago

146 words

Dopuszczalny nacisk na grunt wyraża się liczbą kilogramów obciążenia przypadającą na l cm powierzchni tego gruntu (kG/cm2). Przekroczenie tego dopuszczalnego nacisku może spowodować znaczne osiadanie gruntu, a wraz z nim i fundamentów budynku. Osiadanie takie jest niebezpieczne dla budynku, zwłaszcza gdy przebiega nierównomiernie. Powstają wówczas rysy i pęknięcia w fundamentach i ścianach, a w razie znaczniejszego i nierównomiernego osiadania mogą się zawalić ściany. Wielkość dopuszczalnego nacisku na grunt wpływa na wymiary fundamentu. Jeżeli np. chcemy posadowić na gruncie o dopuszczalnym nacisku 1 kG na 1 cm2 słup ceglany przenoszący obciążenie do innych elementów budynku równe 3600 kG, to potrzebna do przeniesienia tego obciążenia na grunt powierzchnia fundamentu wyniesie; 3600 : 1 = 3600 cm 3600 : 4 = 900 cm a podstawa stopy kwadratowej będzie miała wymiary 30 X 30 cm, czyli o połowę mniejsze niż w wypadku poprzednim. [przypisy: pmbjawor, meblokontakt, winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: meblokontakt pmbjawor winergetic premium