Skip to content

Dokumentacje projektowo – kosztorysowa przygotowuje sie w oparciu o zatwierdzone, zwiezle zalozenia projektu, przygotowane i dostarczone zasadniczo przez inwestora

2 lata ago

247 words

Dokumentację projektowo – kosztorysową przygotowuje się w oparciu o zatwierdzone, zwięzłe założenia projektu, przygotowane i dostarczone zasadniczo przez inwestora. Założenia te określają jedynie zasadnicze warunki, którym inwestycja powinna odpowiadać, bez narzucania rozwiązań projektowych. Samą dokumentację projektową sporządza się najczęściej -w trzech stadiach (jedynie dla inwestycji mniejszych lub gdy zachodzi możliwość szerokiego wykorzystania rozwiązań typowych, poszczególne stadia łączy się ze sobą sprowadzając je do dwóch lub jednego). Stadia te to: 1) projekt wstępny stanowiący orientacyjne rozwiązanie całości zadania inwestycyjnego określonego w założeniach, zwykle opracowuje się go w kilku wariantach, z których realizuje się najekonomiczniejszy, 2) projekt techniczny (tzw. podstawowy) – stanowiący pełne rozwiązanie wszystkich zasadniczych zagadnień projektowo-kosztorysowych, wykonuje się go w oparciu o zatwierdzony projekt wstępny, 3) rysunki robocze – zawierające rozwiązania szczegółów technicznych, wykonuje się je w oparciu, o projekt techniczny, rysunki robocze powinny zapewnić szczegółowe powiązanie rysunków budowlanych z instalacjami (bruzdy, otwory w ścianach i stropach itp.), wskazane jest sporządzenie rysunków roboczych (w skali 1 : 50 – 1 : 2) przynajmniej dla urządzeń połączeń bardzo skomplikowanych (np. hydrofornie). Projekt instalacji kanalizacyjnej budynku wykonuje się zazwyczaj łącznie z projektem instalacji wodociągowej, która zostanie omówiona w następnym punkcie. Najważniejsza część projektu) tj. projekt techniczny składa się z: 1) opisu technicznego, 2) rysunków instalacji (rzuty w skali 1 : 100, rozwinięcia) 3) kosztorysu. [podobne: geomatyka kraków, bloczki betonowe m6, nuzyca ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki betonowe m6 geomatyka kraków nuzyca