Skip to content

Czynnikiem redukujacym jest koks dodawany wraz z ruda do wsadu wielkiego pieca

2 lata ago

134 words

Przebieg procesu w wielkim piecu ma za zadanie zredukowanie obecnych w rudzie tlenków i węglanów żelaza do żelaza metalicznego przy jednoczesnym oddzieleniu skały płonnej i jej zamianę w obecności dodanych topników w płynną masę krzemianową zwaną żużlem wielkopiecowym. Czynnikiem redukującym jest koks dodawany wraz z rudą do wsadu wielkiego pieca; oprócz tego koks ma za zadanie przy spalaniu utrzymywanie temperatury w strefie topnienia w granicach około 1500 C, . W celu obniżenia temperatury topliwości skały płonnej i jej zamiany na płynną masę krzemianową, dodaje się zwykle topniki w postaci CaC03 (wapień) i CaC03MgC03 (dolomit), które dostarczają zasadowych tlenków w postaci CaO i MgO. Jeżeli zanieczyszczenia rudy są o charakterze zasadowym, to jako topnika dodaje się krzemionki. [więcej w: nerwobol, szamba nerwobolowe, visus starachowice ]

Powiązane tematy z artykułem: nerwobol pmb jawor visus starachowice