Skip to content

Charakterystyka wodomierzy skrzydelkowych

2 lata ago

119 words


Charakterystyka wodomierzy skrzydełkowych Wyróżnikiem hydraulicznym wodomierza jest jego przepuszczalność określona umowie jako ta objętość wody, która przepływa przez wodomierz w jednej godzinie wówczas gdy strata ciśnienia w jego obrębie wynosi h = 10 m H,O. Odróżniamy określoną jak wyżej przepuszczalność rzeczywistą od od przepuszczalności nominalnej od podanej na wodomierzu. Przepuszczalność rzeczywista stanowi wyróżnik hydrauliczny pewnego konkretnego wodomierza, podczas gdy przepuszczalność nominalna jest wyróżnikiem hydraulicznym wszystkich wodomierzy danego typu i danej średnicy. Przepuszczalność wodomierzy wyróżniamy z reguły w sterach Ha godzinę (metrach sześciennych na godzinę) stosując skróty s/h lub m/h. [więcej w: winergetic premium, kołdra z pierza, skr nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: kołdra z pierza skr nasielsk winergetic premium