Skip to content

Bloki betonowe uklada sie na styk

2 lata ago

178 words

Bloki betonowe układa się na styk, a szczeliny między blokami wypełnia się materiałem elastycznym. Najczęściej do tego celu stosuje się kity bitumiczne, nakładając je na powierzchnie styku bloków przed ich ułożeniem i dociśnięciem. Nie należy nakładać zbyt grubych warstw kitu, gdyż nadmiar jego wciśnięty do wewnątrz utrudnia wewnętrzną wyprawę bloków, którą wykonuje się w celu otrzymania gładkiej powierzchni. Prócz obudowy z bloków dokonywane były próby wykonywania obudowy betonów lanych, wykonywanych na miejscu w tarczy. Dotychczas próby nie dały takich wyników, aby metodę można było zalecić jako ekonomiczną dla tarcz o małej średnicy. Główną przeszkodą jest trudność odpychania tarczy przy oparciu lewarów o świeży beton. Przy próbach stosowano specjalne sztywne uzbrojenie, przekazujące naciski na już stwardniały beton poprzez beton świeży albo czekano na dostateczne stwardnienie betonu. W praktyce przy budowie kanałów za pomocą tarczy stosuje się zasadniczo dwa typy bloków: prostokątne i trapezowe. [podobne: mrówka myszków, eszukam, solpol meble ]

Powiązane tematy z artykułem: eszukam mrówka myszków solpol meble