Skip to content
2 lata ago

190 words

W wyniku przebiegu procesu redukcyjnego na dnie garu zbiera się surówka, a żużel płynny, jako lżejszy, przykrywa z wierzchu warstwę płynnej surówki. Okresowo zgaru wielkiego pieca wypuszcza się surówkę do kadzi i przewozi dla dalszej przeróbki oraz płynny żużel, który podlega procesowi studzenia w różnych warunkach, nadających mu specyficzne własności. , Żużel, jako produkt końcowy procesu redukcyjnego rudy żelaznej; zawiera w sobie wszystkie te składniki, które zostały wprowadzone do wsadu, z wyjątkiem oczywiście żelaza i tych składników, które zamieniły się na produkty gazowe. W skład żużla wielkopiecowego wchodzą cztery podstawowe składniki, a mianowicie krzemionka (8i02), tlenek glinu (Al203), tlenek wapniowy (CaO) i magnezowy (MgO). Obok tych składników w skład żużla ponadto wchodzą: tlenek manganu (MnO), nieznaczne ilość tlenku żelaza (FeO) oraz siarczek wapnia (CeS). Siarka wprowadzona do wsadu głównie w koksie ulega częściowemu spaleniu i ulatnia się z gazami jako 802, poważna jednak jej część w postaci siarczku żelaza, rozpuszcza się w surówce, wpływając szkodliwie na jej jakość. [patrz też: solpol meble, winergetic premium, skr nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: skr nasielsk solpol meble winergetic premium