Skip to content

Wypelniacz do mas bitumicznych

10 miesięcy ago

109 words

Wypełniacz do mas bitumicznych. Warunki techniczne. Powierzchnia właściwa mączki mineralnej stanowi bardzo istotną jej cechę ze względu na jej zachowanie się w masach bitumicznych. Powierzchnię właściwą określa się na podstawie uziarnienia mączki. Poszczególne frakcje uziarnienia mączki o ziarnach większych niż 0,074 mm określa się przez przesiew sitami ASTM, frakcje zaś zawierające ziarna mniejsze wyznacza się najczęściej na podstawie analizy areometrycznej. Po określeniu poszczególnych frakcji mączki procentowo w stosunku do ciężaru, oblicza się powierzchnię właściwą na jednostkę ciężaru każdej frakcji (np. na 1 kg). [przypisy: Kruszenie nerwobolu, nerwobol, płyty nerwobolowe ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka myszków nerwobol tgs bytom