Skip to content

Wypelniacz do mas bitumicznych

1 miesiąc ago

112 words

Wypełniacz do mas bitumicznych. Warunki techniczne. Powierzchnia właściwa mączki mineralnej stanowi bardzo istotną jej cechę ze względu na jej zachowanie się w masach bitumicznych. Powierzchnię właściwą określa się na podstawie uziarnienia mączki. Poszczególne frakcje uziarnienia mączki o ziarnach większych niż 0,074 mm określa się przez przesiew sitami ASTM, frakcje zaś zawierające ziarna mniejsze wyznacza się najczęściej na podstawie analizy areometrycznej. Po określeniu poszczególnych frakcji mączki procentowo w stosunku do ciężaru, oblicza się powierzchnię właściwą na jednostkę ciężaru każdej frakcji (np. na 1 kg). [przypisy: Kruszenie olx drawnou, olx drawno, płyty olx drawnoowe ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka myszków nieśmiertelnik allegro olx drawno