Skip to content

Wymiary sieci wodociagowej zalezne sa od ilosci zuzywanej wody

2 lata ago

210 words

Wymiary sieci wodociągowej zależne są od ilości zużywanej wody. Sieć wodociągowa budynku mimo istnienia sieci wodociągu publicznego przyłącza się czasem (ważne i duże budynki) również do własnych źródeł wody traktując to przyłączenie, jako rezerwowe. Urządzenia takie omawiane są w kursie wodociągów (zewnętrznych). Przepisy obowiązujące w Warszawie wymagały, aby średnice wylotów wodociągowych wynosiły: a) nad zlewem, umywalką, zmywakiem, do zbiorniczka płuczącego ustępowego, bidetu, pisuaru, natrysku 15 mm, b) nad wanną, restauracyjnym zlewem lub zmywakiem 20 mm, c) do zaworu, podwórzowego, ogrodowego 25 mm, d) do zaworu przeciwpożarowego wewnętrznego-co najmniej 40 mm. W zależności od ciśnienia panującego w danym punkcie sieci miejskiej określano średnice przewodów. Do określenia zużycia wody w poszczególnych punktach czerpalnych się stosuje obecnie podobnie jak przy omawianym w obliczaniu instalacji kanalizacyjnej metodę porówna wczą. Przyjmujemy mianowicie, jako jednostkę porównawczą obciążenia sieci, wypływ wody ze zlewowego zaworu czerpalnego wynoszący 0,2 sek przy ciśnieniu 2 m H20. Znając równoważniki wypływu wody z poszczególnych punktów czerpalnych w budynku mieszkalnym możemy ze wzoru uwzględniającego niejednoczesne pobieranie wody z poszczególnych punktów określić obliczeniowy przepływ wody. [patrz też: tolucombi, tgs bytom, pimstal ]

Powiązane tematy z artykułem: pimstal tgs bytom tolucombi