Skip to content

Wodomierz W celu zmierzenia ilosci wody zuzytej w danym budynku mieszkalnym

2 lata ago

194 words

Wodomierz W celu zmierzenia ilości wody zużytej w danym budynku mieszkalnym, użyteczności publicznej czy zakładzie przemysłowym, instaluje się na wprowadzeniu sieci wodociągowej do budynku specjalny przyrząd pomiarowy, zwany wodomierzem. Miejsce, w którym montuje się wodomierz, powinno być łatwo dostępne, suche, zabezpieczone przed mrozem i zalaniem. Wodomierz nie powinien być instalowany w pomieszczeniu mieszkalnym. Najczęściej umieszcza się go w studzience piwniczej, a jeśli między linią regulacyjną zabudowy a budynkiem jest np. ogródek, to wykonuje się zaraz za linią regulacyjną studzienkę wodomierzową podwórzową. Wszelkie odgałęzienia od domowego połączenia wodociągowego mogą być wykonywane dopiero za wodomierzem. Połączenia wodociągowe instalacji budynku z siecią zewnętrzną wykonują zasadniczo komunalne zakłady wodociągowe, one też instalują i mają pod swą opieką wodomierze. W większych budynkach wyposażonych w instalację prz eciwpożarową wodomierza nie montuje się na głównym przewodzie, leci na tzw. obejściu. Studzienka jest zaplombowaną zasuwą, którą otwiera się jedynie w przypadku pożaru wówczas przepływ wody na przyłączeniu napotyka na stosunkowo mały opór do mierzowa. [hasła pokrewne: solpol meble, eszukam, winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: eszukam solpol meble winergetic premium