Skip to content

Wodomierz powinien byc w ten sposób zmontowany na sieci, aby strzalka na nim wskazywala kierunek przeplywu wody, przy czym powinien on znajdowac sie (zaleznie od typu) w polozeniu rurociagu jest wieksza

2 lata ago

251 words

Wodomierz powinien być w ten sposób zmontowany na sieci, aby strzałka na nim wskazywała kierunek przepływu wody, przy czym powinien on znajdować się (zależnie od typu) w położeniu rurociągu jest większa, przejście do średnicy wodomierza powinno być wykonane stożkowo (zbieżność 15+20°). Przed i za wodomierzem w zależności od połączenia domowego montuje się zawory lub za suwy, umożliwiające w razie konieczności odcięcie dopływu wody i zdjęcia wodomierza (w celu naprawy). Zazwyczaj zawór przed wodomierzem umieszczony jest w dość znacznej odległości, natomiast zawór za wodomierzem w jego pobliżu. Aby ostatni z tych zaworów nie miał znaczniejszego wpływu na wskazania wodomierza, powinien być to tzw. zawór wolnoprzelotowy lub zasuwa. W zakładach przemysłowych niejednokrotnie stosowane są wodomierze nie tylko ogólne dla całego zakładu, ale i dla poszczególnych oddziałów produkcyjnych. Specjalny typ wodomierzy stosowany bywa także do pomia ru przepływu wody gorącej, np. przy kotłach wysokoprężnych. W instalacjach domowych i zakładach przemysłowych najbardziej rozpowszechnione są wodomierze: a) skrzydełko inne (z mechanizmem suchym lub zalanym) – mające zastosowanie przy nieznacznych przepływach wody, gdy zmienność zapotrzebowania waha się w granicach 1-100; b) śrubowe do pomiaru wody przy przepływach znaczniejszych, ale o wahaniach niezbyt dużych (zakłady przemysłowe itp.) c) sprzężone- stosowane w przypadku znacznych wahań przepływu. [patrz też: nerwobol na ścianę, kołdra z pierza, nerwobol ]

Powiązane tematy z artykułem: kołdra z pierza nerwobol tolucombi