Skip to content

Trzeba pamietac, ze rozmieszczenie przyborów sanitarnych w róznych punktach budynku, to zwiekszenie ilosci pionów

2 lata ago

242 words

Trzeba pamiętać, że rozmieszczenie przyborów sanitarnych w różnych punktach budynku, to zwiększenie ilości pionów (wraz z rurami wywiewnymi, kształtkami przyłączonymi do przewodów poziomych itp.), co w rezultacie powoduje marnotrawstwo cennego materiału, jakim jest żeliwo, oraz zwiększenie ilości pracy koniecznej do wykonania danej instalacji, a więc wzrost kosztu i opóźnienie realizacji danej inwestycji. Dla projektanta i wykonawcy instalacji sanitarno-technicznych, jak i dla każdego w ogóle pracownika technicznego, niezbędna jest poza tym znajomość norm z zakresu jego (i pokrewnych) specjalności, opracowanych w skali państwowej (przez Polski Komitet Normalizacyjny) lub resortowej. Trzeba przy tym pamiętać, że znajomość ustalonych norm nie tylko ułatwia pracę, ale w odniesieniu do norm państwowych obowiązujących jest również przestrzeganiem obowiązującego przepisu prawnego. Na końcu podręcznika zamieszczono zestawienie najważniejszych norm związanych z zagadnieniem wyposażenia sanitarno technicznego budynków oraz omówiono sposób oznaczania tych norm. Wewnętrzna sieć wodociągowa Sieć wewnętrzna wodociągu rozpoczyna się od wodomierza i obejmuje wszelkie rurociągi wodne aż do punktów czerpalnych ). Sieć ta jest przyłączona – poprzez przewód zewnętrzny (połączeniowy) z zasuwą zewnętrzną do wody oraz w kurek spustowości z wody. Rurociąg główny w budynku, doprowadzający wodę do poszczególnych pionów, układa się bądź pod podłogą najniższej dociągowej sieci wnętrznej. [patrz też: mrówka maków mazowiecki, discektomia, nuzyca ]

Powiązane tematy z artykułem: discektomia mrówka maków mazowiecki nuzyca