Skip to content

Punkty poboru wody (punkty czerpalne) powinny byc zaopatrzone w zawory czerpalne

2 lata ago

251 words

Punkty poboru wody (punkty czerpalne) powinny być zaopatrzone w zawory czerpalne, które podobnie jak i zawory przelotowe na sieci powinny być zaworami wolno zamykającymi się a przez to niepowodującymi tzw. uderzeń hydraulicznych w rurociągach, (dlatego też niedopuszczalne jest stosowanie kurków ćwierć obrotowych używanych np. do instalacji gazowych). W użyciu jest bardzo wiele odmian zaworów czerpalnych od prostych zaworów i lewowych do luksusowo wykonanych porcelanowych tzw. baterii wannowych. Ogólne zasady rozprowadzania sieci wodociągowej w zakładach przemysłowych są takie same jak omówione w odniesieniu do budynku mieszkalnego. Wyposażenie w punkty, czerpalne itp. zależne jest naturalnie od przeznaczenia zakładu. Sieć wodociągowa budynku przyłączona bywa nie tylko do wodociągu publicznego, ale także w miejscowościach nie wyposażonych w wodociąg centralny do własnego źródła wody ). W każdym razie ciśnienie wody musi być takie, aby po pokona niu oporów w wodomierzu i w rurociągach ciśnienie przy punktach czerpalnych najwyższej kondygnacji wynosiło 0,5 atn (0,5 atn. tzn 0,5 at = = 5 m H20 nadciśnienia, czyli ciśnienie ponad atmosferyczne). W związku z tym ciśnienie w przewodzie ulicznym w miejscu przyłączenia nie powinno spadać poniżej minimalnej wartości, zależnej od wysokości budynku. Gdy w pewnych przypadkach (np. bardzo wysokie budynki) ciśnienie w sieci jest niższe od wymaganego, trzeba stosować specjalne, dodatkowe urządzenia (hydrofory, pompy itp.) do podniesienia ciśnienia, aby zapewnić wypływ wody ze wszystkich punktów czerpalnych. [hasła pokrewne: pmbjawor, mrówka mrągowo, pmb jawor ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka mrągowo pmb jawor pmbjawor