Skip to content

Przyklady gotowej dokumentacji projektowej

2 lata ago

123 words

Przykłady gotowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu architektonicznego można znaleźć w albumach lub katalogach projektów typowych, a mianowicie: 1) 30 projektów budynków typowych mieszkalnych inwentarskich budownictwa wiejskiego opracowanych przez BSPWBW i zatwierdzonych przez Min. RoI. i KUA, 2) projekty domków jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych M-l; M-2; M-3; M-4; 1956 r. opracowane przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej BPBK V: Warszawie, 3) 2 katalogi domków typowych opracowane przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej BPBK w Warszawie 1958 r., 4) katalog projektów typowych (budownictwa mieszkaniowego), Warszawa 1954 r., opracowany przez Miastoprojekt ZOR, 5) wzorowe projekty sklepów detalicznych, Warszawa 1951 r., opracowane przez CZS Spółdzielczy Instytut Naukowy, 6) wytyczne projektowania kawiarń i cukierni opracowane przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego, oraz szereg Innych katalogów, np. budownictwa przemysłowego. [więcej w: geomatyka kraków , nerwobol , płyty nerwobolowe ]

Powiązane tematy z artykułem: geomatyka kraków nerwobol tgs bytom