Skip to content

Przeplyw wody w przewodach dla celów produkcyjnych okresla sie w zaleznosci od warunków technicznych

2 miesiące ago

185 words

Przy większej ilości zaworów czerpalnych zasilanych przez dany odcinek sieci wodociągowej korzysta się z tego samego wzoru nieco przekształconego g = 0,2 VN + 0,002 N (wzór słuszny dla N > 300). Tablica ta jednocześnie obrazuje zależność dobowego zapotrzebowania wody przez mieszkańca od wyposażenia budynku w przypory sanitarne. Przepływ wody w przewodach dla celów produkcyjnych określa się w zależności od warunków technicznych. Określa się przy tym rozchód wody albo w odniesieniu do jednostki danej produkcji, albo według zapotrzebowania wody przez poszczególne urządzenia i maszyny w odniesieniu do jednostki ich mocy lub czasu pracy. Gdy znamy miarodajny przepływ wody bądź obliczony z podanych uprzednio wzorów, bądź ustalony na podstawie tablicy możemy przystąpić do wstępnego ustalenia średnicy rurociągu. Kierować się należy przy tym zasadą nie przekraczania i pewnych maksymalnych prędkości wody w rurociągu, (aby nie powstawały tzw. uderz enia hydrauliczne), a także nie można przyjmować prędkości zbyt małych (poniżej i misek), jako nieekonomicznych. [przypisy: kolektory słoneczne koszt, montaż drzwi wewnętrznych cena, megael tarnów ]

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne koszt megael tarnów montaż drzwi wewnętrznych cena