Skip to content

Przede wszystkim musimy podac, dla jakich obiektów przewiduje sie stosowanie wodociagu przeciwpozarowego

10 miesięcy ago

167 words


Przede wszystkim musimy podać, dla jakich obiektów przewiduje się stosowanie wodociągu przeciwpożarowego. Instalacja wodociągu przeciwpożarowego musi być bezwzględnie przewidziana dla następujących budynków miejskich: 1) dla budynków administracyjnych i biurowych o wysokości ponad 4 kondygnacje, 2) budynków handlowych i usługowych o kubaturze powyżej 5000 m 3) hoteli, pensjonatów, burs, sal zebrań, restauracji o wysokości ponad 3 kondygnacje 4) lecznic, szpitali, sanatoriów o wysokości ponad 1 kondygnację 5) szkól i uczelni, 6) stałych kin, cyrków, teatrów, 7) budynków mieszkalnych o wysokości ponad 30 m. Natomiast w odniesieniu do: a) budynków nie wymienionych poprzednio, a posiadających dużą wartość (same przez się lub ze względu na zawartość) b) budynków produkcyjnych, składów i magazynów fabrycznych o-znacznej wartości powinna być szczegółowo przeanalizowana celowość inwestycji tego rodzaju. Instalacja wewnętrzną wodociągu przec iwpożarowego albo może służyć jedynie do gaszenia pożaru w zarodku albo też jednocześnie może być wykorzystana, jako urządzenie pomocnicze dla straży pożarnej. [patrz też: mrówka mrągowo, mrówka myszków, pmb jawor ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka mrągowo mrówka myszków pmb jawor