Skip to content

Praktyka stosowania tarczy

2 lata ago

145 words

Praktyka stosowania tarczy wykazała, że luz między zewnętrzną powierzchnią powłoki tarczy a zewnętrzną powierzchnią obudowy kanału montowanego w niej powinien wynosić wg Hewetta i Johannesona – 0,8–; . -1,0% średnicy tarczy, przy czym za nominalną średnicę tarczy zawsze uważa się (jak było wspomniane) zewnętrzną średnicę obudowy kanału. Na przykład dla tarczy o średnicy 3,0 m – luz powinien wynosić ok. 3 cm, a wewnętrzna średnica powłoki 3,06 m. Przy projektowaniu tarczy bardzo ważny jest prawidłowy wybór jej całkowitej długości. Specjalne znaczenie ma stosunek długości całkowitej tarczy L do jej średnicy D. Stosunek ten, zwany współczynnikiem zwrotności, powinien wynosić K = !:_ ~ 0,75 dla tarcz o średnicy od 2,5 do 3,5 m i ok. 1,0 dla tarcz o mniejszych średnicach. [patrz też: geomatyka kraków, tgs bytom, tolucombi ]

Powiązane tematy z artykułem: geomatyka kraków tgs bytom tolucombi