Skip to content

Opis techniczny podaje zalozenia, na których oparto dany projekt, oraz uzasadnia przyjete rozwiazania

2 lata ago

164 words

Opis techniczny podaje założenia, na których oparto dany projekt, oraz uzasadnia przyjęte rozwiązania. Ponadto do opisu technicznego dołącza się obliczenia przekrojów rurociągów. Projekt techniczny rysunkowy instalacji kanalizacyjnej składa się z: 1) tzw. orientacji, tj. wycinka danej miejscowości (w skali 1.: 1000 lub 1 : 2000), 2) planu sytuacyjnego (w skali 1 : 500), z oznaczeniem trasy kanalizacyjnej (i wodociągowej) ulicznej 3) oraz przyłączenia nieruchomości do tej trasy, 4) rzutów poszczególnych kondygnacji budynku (w skali 1 : 100) z zaznaczeniem rurociągów (wraz z podaniem przepływów obliczeniowych i średnic), kształtek, czyszczaków, syfonów itp. oraz przyborów sanitarnych ) Na rzutach należy podawać rzędne poszczególnych kondygnacji względem jakiegoś poziomu porównawczego: przekrojów pionowych a) głównej trasy kanalizacyjnej budynku (wraz z przy kanalikiem i przyłączeniem jego do kanału b) przewodów poziomych drugorzędnych i przew odów deszczowych, c) poszczególnych pionów (oznaczonych kolejno numerami na rzutach oraz w miejscach połączenia z przewodami poziomymi). [więcej w: pmbjawor, eszukam, kłykciny kończyste odbytu ]

Powiązane tematy z artykułem: eszukam kłykciny kończyste odbytu pmbjawor