Skip to content

Obudowa kanalów wykonywanych metoda tarczowa

2 lata ago

155 words

Obudowa kanałów wykonywanych metodą tarczową N aj częściej stosowaną obudową są bloki betonowe o różnym kształcie. Rzadko kiedy stosuje się tubingi żelbetowe, żeliwne lub stalowe, które powszechnie są używane przy tarczach o dużych średnicach. W niektórych przypadkach stosowane były bloki ceramiczne z materiału o dużej wytrzymałości na zgniatanie. Cechą charakterystyczną obudowy z bloków betonowych układanych na styk, bez połączeń śrubami jest to, że może ona przenosić tylko nieznaczne momenty gnące. Nie można dopuszczać do powstawania naprężeń rozciągających w obudowie i dlatego ten typ obudowy powinien mieć grubość taką, aby wypadkowa sił działających w każdym przekroju nie wychodziła z rdzenia przekroju. Przy wykonywaniu obliczeń należy dążyć do spełnienia powyższego warunku. Momenty panujące w poszczególnych przekrojach należy wyznaczyć zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdz. 5. [patrz też: mrówka myszków, nuzyca, kołdra z pierza ]

Powiązane tematy z artykułem: kołdra z pierza mrówka myszków nuzyca