Skip to content

Najwieksze róznice w obliczeniu powierzchni wlasciwej

1 miesiąc ago

159 words

Po obliczeniu powierzchni w ten sposób dla wszystkich frakcji, wyznacza się sumę powierzchni na jednostkę wagową mączki, mnożąc powierzchnię każdej frakcji przez odpowiednią procentową zawartość jej w mączce. średnica zastępcza ziarn mączki wzięta jako średnia arytmetyczna z dwóch średnic zastępczych charakteryzujących daną frakcję w metrach; przyjmuje się, że ziarnka mączki każdej frakcji mają kształt kulek o odpowiedniej średnicy zastępczej i o tej samej masie, jaką mają zastępowane przez nie ziarnka. Obliczona według poprzedniego wzoru powierzchnia jest, zdaniem wielu autorów , za niska o około 25%, gdyż taka jest różnica między powierzchnią sześcianu i kuli i dlatego też do wzoru poprzedniego na powierzchnię właściwą mączki wprowadzony jest współczynnik korygujący równy 1,25. Największe różnice w obliczeniu powierzchni właściwej występują dla frakcji najdrobniejszych [hasła pokrewne: consus białystok, nieśmiertelnik allegro, mrówka mrągowo ]

Powiązane tematy z artykułem: consus białystok mrówka mrągowo nieśmiertelnik allegro