PIC-745

Najwieksze róznice w obliczeniu powierzchni wlasciwej

Po obliczeniu powierzchni w ten sposób dla wszystkich frakcji, wyznacza się sumę powierzchni na jednostkę wagową mączki, mnożąc powierzchnię każdej frakcji przez odpowiednią procentową zawartość jej w mączce. średnica zastępcza ziarn mączki wzięta jako średnia arytmetyczna z dwóch średnic zastępczych charakteryzujących daną frakcję w metrach; przyjmuje się, że ziarnka mączki każdej frakcji mają kształt kulek o odpowiedniej średnicy zastępczej i o tej samej masie, jaką mają zastępowane przez nie ziarnka. Obliczona według poprzedniego wzoru powierzchnia jest, zdaniem wielu autorów , za ni...

Więcej »

Opis techniczny podaje zalozenia, na których oparto dany projekt, oraz uzasadnia przyjete rozwiazania

Opis techniczny podaje założenia, na których oparto dany projekt, oraz uzasadnia przyjęte rozwiązania. Ponadto do opisu technicznego dołącza się obliczenia przekrojów rurociągów. Projekt techniczny rysunkowy instalacji kanalizacyjnej składa się z: 1) tzw. orientacji, tj. wycinka danej miejscowości (w skali 1.: 1000 lub 1 : 2000), 2) planu sytuacyjnego (w skali 1 : 500), z oznaczeniem trasy kanalizacyjnej (i wodociągowej) ulicznej 3) oraz przyłączenia nieruchomości do tej trasy, 4) rzutów poszczególnych kondygnacji budynku (w skali 1 : 100) z zaznaczeniem rurociągów (wraz z podaniem przepływów obliczeniowych i ...

Więcej »

Architektura i nowoczesne budownictwo - Zwycięzca konkursu na Architekturę Kompleksów Sportowych Saint-Laurent

Dzięki uprzejmości Saucier + Perrotte Architectes, Hughes Condon Marler Architects i SNC Lavalin Saucier + Perrotte Architectes i Hughes Condon Marler Architekci z zespołem SNC Lavalin wygrał konkurs architektoniczny na przyszły kompleks sportowy w Saint-Laurent, byłym mieście na wyspie Montreal w południowo-zachodniej Quebec, Kanada. Zwycięska propozycja zespołu odróżnia się od innych jakością gestu architektonicznego, prostotą koncepcji, tworzeniem charakterystycznego dla miasta wizerunku marki i strategii dotarcia do celu, jej przylegania do powierzchni obiektów, skuteczności strategie zrównoważonego rozwoju i ...

Więcej »

Budownictwo wczoraj i dzis : 13 Tragicznie wyburzonych budynków, które przedstawiają nasze nieustannie zmieniające się postawy wobec architektury

Dokumentację projektowo - kosztorysową przygotowuje się w oparciu o zatwierdzone, zwięzłe założenia projektu, przygotowane i dostarczone zasadniczo przez inwestora. Założenia te określają jedynie zasadnicze warunki, którym inwestycja powinna odpowiadać, bez narzucania rozwiązań projektowych. Samą dokumentację projektową sporządza się najczęściej -w trzech stadiach (jedynie dla inwestycji mniejszych lub gdy zachodzi możliwość szerokiego wykorzystania rozwiązań typowych, poszczególne stadia łączy się ze sobą sprowadzając je do dwóch lub jednego). Stadia te to: 1) projekt wstępny stanowiący orientacyjn...

Więcej »
751#zapper forum , #olx drabina aluminiowa , #jak przycinać lawendę , #jak odpalić diesla plakiem , #dom nowoczesne projekty , #świąteczne świeczniki , #fornir na ściany , #kociołek żeliwny olx , #otodom brenna , #ceny poliwęglanu ,