Skip to content

Maczki mineralne

3 miesiące ago

106 words

Mączki mineralne W drogownictwie mączki- stanowią niezbędny składnik betonów bitumicznych; stosowane są również do zapraw asfaltowych, do zalewania spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej, klinkieru oraz do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych. Mączki mineralne przeznaczone do poszczególnych celów, muszą mieć uziemienie przepisane normami. Do celów drogowych np, jest wymagana mączka, której 80% ziarno powinno przechodzić przez sito o prześwicie oczek 0,074 mm. Jako materiał kuchenny do produkcji mączek są stosowane przeważnie wapienie i dolomity o budowie zwartej (Chęciny, Krzeszowice, Płaza, Wojcieszów). Normą resortową jest RN-53/MT/04-136. Drogi samochodowe. [podobne: ogrodzenia betonowe, reaktory chemiczne, wiercenie w żelbecie ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia betonowe reaktory chemiczne wiercenie w żelbecie