Skip to content

Lewary tarczowe musza miec dzialanie dwukierunkowe

10 miesięcy ago

132 words

Lewary tarczowe muszą mieć działanie dwukierunkowe. Tłok lewara powinien mieć możliwie dużą średnicę, aby po wysunięciu się z cylindra nie nastąpiło jego wyboczenie. Głowica lewara opierająca się o obudowę, musi mieć takie wymiary, aby nie powodowały uszkodzeń elementów obudowy. Przy blokach betonowych głowicę stanowi płyta stalowa, połączona z tłokiem przegubowo. Długość tłoków lewarów powinna wynosić przy obudowie z bloków prostokątnych 1,3 a + 10 cm, przy blokach trapezowych 1,75 a + 10 cm, gdzie a jest szerokością pierścienia obudowy. Lewary muszą być przymocowane do pierścienia oporowego w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę, gdyż łatwo ulegają uszkodzeniom, należy zatem zawsze mieć pewną liczbę lewarów w rezerwie do wymiany. [więcej w: discektomia, pmbjawor, pmb jawor ]

Powiązane tematy z artykułem: discektomia pmb jawor pmbjawor