Skip to content

Lewary tarczowe musza miec dzialanie dwukierunkowe

1 miesiąc ago

135 words

Lewary tarczowe muszą mieć działanie dwukierunkowe. Tłok lewara powinien mieć możliwie dużą średnicę, aby po wysunięciu się z cylindra nie nastąpiło jego wyboczenie. Głowica lewara opierająca się o obudowę, musi mieć takie wymiary, aby nie powodowały uszkodzeń elementów obudowy. Przy blokach betonowych głowicę stanowi płyta stalowa, połączona z tłokiem przegubowo. Długość tłoków lewarów powinna wynosić przy obudowie z bloków prostokątnych 1,3 a + 10 cm, przy blokach trapezowych 1,75 a + 10 cm, gdzie a jest szerokością pierścienia obudowy. Lewary muszą być przymocowane do pierścienia oporowego w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę, gdyż łatwo ulegają uszkodzeniom, należy zatem zawsze mieć pewną liczbę lewarów w rezerwie do wymiany. [więcej w: gabloty informacyjne, wiercenie w żelbecie, inhibitor korozji ]

Powiązane tematy z artykułem: gabloty informacyjne inhibitor korozji wiercenie w żelbecie