Skip to content

Lewary hydrauliczne

2 lata ago

170 words

Lewary hydrauliczne, służące do przesuwania tarczy, są umieszczone w pierścieniu oporowym, blisko powłoki, równoległe do podłużnej osi tarczy. Tłoki tych lewarów, w chwili pracy, wysunięte są wzdłuż części tylnej tarczy, opierając się o już wykonaną obudowę tunelu . Ciężar tarczy wraz z urządzeniem hydraulicznym może być określony ze wzoru empirycznego w = 15 (3,3 D-lO) gdzie D – średnica tarczy, m. (Wzór stosuje się dla tarcz o średnicach większych niż 3 m). Praca tarczą polega na następujących kolejnych czynnościach: wybraniu gruntu z przodu tarczy na długość jednego pierścienia obudowy, przesunięciu tarczy do przodu na wolną od gruntu długość za pomocą lewarów hydraulicznych opartych o istniejącą już obudowę, wciągnięciu wstecz tłoków (nurników) lewarów do cylindrów, aby zrobić wolne miejsce dla następnej operacji, tj. montażu nowego pierścienia obudowy pod ochroną tylnej części powłoki. [patrz też: pmb jawor, visus starachowice, winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: pmb jawor visus starachowice winergetic premium