Skip to content

Kruszywo naturalne

10 miesięcy ago

112 words


Kruszywo naturalne Kruszywem naturalnym nazywamy materiał skalny rozdrobniony wskutek działania takich czynników, jak woda, wiatr, lodowce. Kruszywo naturalne dzielimy na piaski, żwiry, pospółki oraz otoczaki. Piaski W zależności od przeznaczenia odróżniamy następujące rodzaje do betonów i zapraw drogowych o spoiwie cementowym nawierzchni o lepiszczu bitumicznym, 3) do zapraw budowlanych 4) wypraw budowlanych 5) robót drogowych bez spoiwa Żwiry i pospółki Rozróżniamy żwir sortowany oraz żwir nie sortowany z podziałem na , frakcje według wielkości ziarn. W zależności od marki betonu rozróżniamy kilka marek żwiru i w zakresie każdej z nich – osobne własności. [przypisy: mrówka mrągowo, kłykciny kończyste odbytu, skr nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: kłykciny kończyste odbytu mrówka mrągowo skr nasielsk