Skip to content

Kruszywo naturalne

2 lata ago

112 words


Kruszywo naturalne Kruszywem naturalnym nazywamy materiał skalny rozdrobniony wskutek działania takich czynników, jak woda, wiatr, lodowce. Kruszywo naturalne dzielimy na piaski, żwiry, pospółki oraz otoczaki. Piaski W zależności od przeznaczenia odróżniamy następujące rodzaje do betonów i zapraw drogowych o spoiwie cementowym nawierzchni o lepiszczu bitumicznym, 3) do zapraw budowlanych 4) wypraw budowlanych 5) robót drogowych bez spoiwa Żwiry i pospółki Rozróżniamy żwir sortowany oraz żwir nie sortowany z podziałem na , frakcje według wielkości ziarn. W zależności od marki betonu rozróżniamy kilka marek żwiru i w zakresie każdej z nich – osobne własności. [przypisy: mrówka mrągowo, kłykciny kończyste odbytu, skr nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: kłykciny kończyste odbytu mrówka mrągowo skr nasielsk