Skip to content

Konstrukcja tarczy

2 lata ago

184 words

Konstrukcja tarczy Zadaniem tarczy tunelowej jest ułatwienie tunelowania w gruntach miękkich oraz zastąpienie znacznej części kosztownej obudowy czasowej. To ostatnie nie wszędzie jest możliwe i należy zawsze być przygotowanym do wykonania czasowej, zwykle drewnianej, obudowy czoła tarczy, chyba że stosujemy tarczę w pełni zmechanizowaną. Ta zaś Kaptu, może być stosowana w gruntach jednorodnych na całej trasie. Tarcza powinna zapewniać wygodny dostęp do pracy w swej czołowej części, gdzie wykonuje się roboty ziemne; musi mieć urządzenia do przesuwania jej do przodu w miarę postępu robót ziemnych oraz powinna chronić wyrobisko, aż do czasu wykonania obudowy stałej tunelu. Tarcza tunelowa składa się z następujących głównych części: cylindrycznej powłoki z blachy stalowej, części usztywniającej tę powłokę, czyli pierścienia oporowego z połączonym z nim nożem oraz tylnej części osłonowej. Tę ostatnią stanowi sama powłoka, osłaniająca przestrzeń, w której montuje się odcinek obudowy stałej. [patrz też: pmbjawor, pimstal, kołdra z pierza ]

Powiązane tematy z artykułem: kołdra z pierza pimstal pmbjawor