Skip to content

Gdy budynek ma wiecej niz dwie kondygnacje

2 lata ago

281 words

Za wodomierzem w kierunku poczynając od sieci wodociągowej zewnętrznej do punktów czerpalnych, tj. zgodnie z normalnym kierunkiem wody w sieci wewnętrzna sieć wodociągowa budynku powinna być wyposażona w tzw. zawór główny umożliwiający odłączenie jej od dopływu wody z sieci zewnętrznej. Dopuszczalne jest wykonanie doprowadzenia w ziemi rurami stalowymi ocynkowanymi, ale wówczas powinny być one zabezpieczone przed rdzewieniem przez osmołowanie i owinięcie np. jutą. Rurociągi doprowadzające wodę do pionów powinny być montowane z niewielkim spadkiem w kierunku wodomierza, w celu umożliwienia odpowietrzenia sieci poziomej pionami oraz opróżnienia jej z wody za pomocą kurka spustowego przy wodomierzu. Sieć pozioma powinna być poprowadzona możliwie najkrótszą drogą, z minimalną ilością wygięć i unikaniem zasyfonowania jej. Na poszczególne kondygnacje budynku woda doprowadzana jest pionami z rur stalowych ocynkowanych. Gdy budynek ma więcej niż dwie kondygnacje, każdy pion powinien być w suterenie wyposażony w zawór przelotowy z kurkiem spustowym umożliwiającym opróżnienie w razie uszkodzenia danego pionu z wody bez opróżniania całej instalacji. Piony wodociągowe prowadzi się po ścianie budynku lub w bruzdach zwykle obok pionów kanalizacyjnych. Izoluje się piony tylko wyjątkowo, np. gdy w pomieszczeniu użytkowym (ciepłym) pion prowadzony jest po wierzchu by uniknąć pocenia się rury (tzn. skraplania pary wodnej, zawartej w powietrzu, na chłodnym rurociągu), lub gdy przechodzi przez pomieszczenie chłodne by zabezpieczyć się przed zamarzaniem. Od pionów na poszczególnych kondygnacjach woda jest rozprowadzona odgałęzieniami prowadzonymi w bruzdach lub po ścianach do punktów czerpalnych. W budynkach mieszkalnych stosowane jest oddzielanie odgałęzień dla każdego mieszkania zawora przelotowymi. [podobne: nerwobol, visus starachowice, winergetic premium ]

Powiązane tematy z artykułem: nerwobol visus starachowice winergetic premium