Skip to content

Fundamenty budynku

2 miesiące ago

122 words

Fundamenty budynku Kształt, wielkość i sposób wykonania fundamentu budynku zależą od rodzaju gruntu, na którym budynek ma być posadowiony, a przede wszystkim od dopuszczalnego nacisku na grunt, co ma znaczenie podstawowe. Istnieją różne rodzaje gruntów budowlanych, różniące się między sobą zawartością, składem, wilgotnością gruntu. Do najbardziej mocnych i dobrych do fundamentowania gruntów należą obok skał – żwiry, piaski gruboziarniste oraz zwarte iły i gliny. Drobnoziarniste piaski i muły, zwłaszcza zawilgocone, zaliczają się do gruntów słabych, można na nich stawiać tylko budynki niewielkie. Torfy i grunty nasypowe, zwłaszcza świeże, nie nadają się do bezpośredniego stawiania na nich stałych budynków. [przypisy: ogrodzenia betonowe, ławki do poczekalni, Dachówki betonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: Dachówki betonowe ławki do poczekalni ogrodzenia betonowe